University of Limerick
Browse
Finnegan_2016_logainm.pdf (509.26 kB)

An logainm Whinning, Co. na hIarmhí, agus inneoin mar eilimint i logainmneacha

Download (509.26 kB)
journal contribution
posted on 2017-10-19, 15:35 authored by Aengus FinneganAengus Finnegan
Leithinis mhór (239 acra) atá sa bhaile fearainn Whinning, a ghobann amach ar Loch Rí, agus atá suite i bparóiste Bhun Abhann, barúntacht Chill Chainnigh Thiar, Co. na hIarmhí. Inneoin ‘anvil’ (FGB) is bun leis an ainm; féach foirm 2 thíos go háirithe: enoyne < inneoin.1 Is cosúil gurb é cruth na leithinse féin is údar don ainm. Tá cruth inneonach le sonrú go soiléir ar imlíne na leithinse ón talamh ard i gCoill an Iúir Thuaidh, baile fearainn atá ar an taobh thoir theas de Whinning

History

Publication

Eigse-A Journal of Irish Studies, Liam Mac Mathúna (ed);XXX1X, pp. 187-199

Publisher

National University of Ireland

Note

peer-reviewed

Language

English

Usage metrics

  University of Limerick

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC